สวัสดี !! ชาวสมาชิก “น า ย หั ว . ค อ ม” ทุกท่าน

Published by admin on

ในตอนนี้กลับมาอีกครั้งกับเว็บไซต์ “น า ย หั ว . ค อ ม” [9.hua.com] กับหน้าตาเว็บไซต์โฉมใหม่ด้วยสโลแกนหรือ มโนทัศน์ (Concept)ใหม่ คือ

น า ย หั ว . ค อ ม – มี อ ะ ไ ร ก็ ใ ห้ บ อ ก “น า ย หั ว . ค อ ม”

โดยเป็นแนวคิดต้องการให้ “น า ย หั ว . ค อ ม” เป็นอีกแหล่งรวมแนวคิด หรือไอเดีย รวมถึงแนวทางในการช่วยเหลือทางความคิดจากเหล่าสมาชิกทุกท่านที่มีสไตล์การใช้ชีวิตแบบสไตล์ “น า ย หั ว