เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ ” น า ย หั ว “
โดยจะมีเว็บไซต์ที่เปิดขึ้น 2 ชื่อก็คือ
9-hua.com และ 9-hua.net ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน
โดย 9-hua.com เน้นการบริการและแหล่งข้อมูล
ส่วน 9-hua.net จะเปิดเป็นช่องทางในการทำมาหากินของสมาชิก

ผลงานนายหัว

เว็บไซต์ นายหัว [9-HUA] มีดังนี้ 
9-hua.com และ 9-hua.net
และสามารถดูผลงานอื่นๆ
ได้ตาม Links ในเว็บไซต์นี้

แหล่งข้อมูล

นายหัว [9-HUA] จะเป็นแหล่งข้อมูล
ให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาใช้บริการได้สะดวก
โดยจะมีการจัดข้อมูลตามหมวดหมู่
เพื่อให้สะดวกในการค้นหา ในเว็บไซต์นี้

การบริการ

รับจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป
พร้อมจดทะเบียนโดเมน
และจัดการเช่าโฮสติ้งให้พร้อมใช้งาน
โดยผู้สนใจสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลได้